Produkcija

IFBК - Međunarodni kongres mobilnih biblioteka u Hannoveru 2019

Po prvi put, "Fahrbibliothekskongress " u Nemačkoj bibliotečkoj asocijaciji (dbv), u saradnji sa Fondacijom  VGH-Stiftung i Gradom Hanoverom, organizuje međunarodni simpozijum za mobilne biblioteke. Pored raznovrsnog programa predavanja, fokus je na tematsko-specifičnoj razmeni između zaposlenih u mobilnim bibliotekama i šarenom programu događaja za širu javnost u centru grada Donje Saksonije.
Simpozijum  6/7. Septembra 2019 će uključivati predavanja i diskusije o trenutnoj situaciji u mobilnim bibliotekama, kao i budućim perspektivama.
Predavanja o vozačkim bibliotekama u Češkoj, Islandu, Portugalu, Finskoj i Švajcarskoj pružaju uvid u rad izvan nacionalnih granica.
Fahrbibliothekstreffen i "book bus parti" u Goseriede u subotu, 7. septembra 2019. godine
Mobilne biblioteke stručnjaci smatraju ne samo egzotičnim - ponekad čak i umirućim zastarelim vrstama. Fahrbibliothekstreffen u centru Hanovera nudi mogućnost da se suprotstavi ovom utisku i predstavi raznolikost, efikasnost i modernost mobilnih biblioteka široj javnosti.