Produkcija

Izvori

 

 

Nova paradigma saradnje

Trodnevni seminar Internet kluba je pod stručnim pokroviteljstvom Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Univerziteta u Beogradu. Seminar obuhvata tri kruga osvetljavanja teme - Autorsko pravo u savremenoj biblioteci i njenom digitalnom okruženju.
Segmenti:
 
1
.      Autorsko pravo u bibliotečko  - informacionoj delatnosti i to:
 
a) OSNOVNI POJMOVI AUTORSKOG PRAVA  I NjIHOVA PRIMENA U ZAKONODAVSTVU
      b) ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA U DIGITALNOM OKRUŽENjU
v)  Upravljanje digitalnim pravima (DRM)
g)  Autorsko pravo u praksi biblioteka (legati i sl.)
 
2.      Primena tehnologija koje omogućavaju viši nivo saradnje i interaktivnost između zaposlenih u biblioteci i različtiih grupa zainteresovanih za poslovanje bibliotek .
 
3.      Razrada uslova koji omogućavaju usklađivanje poslovanja biblioteka sa potrebama i očekivanjima grupa zainteresovanih za njen rad..
 
4.      Posebna oblast je  saradnja u bibliotekama. U prvom planu je potreba za novom paradigmom saradnje u bibliotekama koja definiše različite aspekte saradnje.
 
Tokom kursa se analiziraja saradnja zaposlenih u bibliotekama i korisnika oličena u konceptu Biblioteka 2.0 i saradnja zaposlenih u bibliotekama i ostalih grupa zainteresovanih za njeno poslovanje oličenu u konceptu Preduzeće 2.0.
Posebna pažnja se posvećuje analizi očekivanja vezanih za učestvovanje korisnika biblioteke u procesu korišćenja usluga biblioteke, ali i u onim aktivnostima koje su tradicionalno obavljali isključivo zaposleni u biblioteci.
 
Koncepti
 
1.      ČITANjE 2.0 i
2.      Usamljeni čitalac, a njihovim poređenjem se izdvajaju elemenati procesa čitanja koji su promenjeni u novim uslovima.
 
Kao ilustracija se koristi - Internet istraživanja 162 bibliotka iz Srbije.
Sintetišuća tema kursa dr Adama Sofronijevića se odnosi na adekvatnu primenu postulata autorskog prava u svim oblicima bibliotečkog poslovanja, ali i međusobnu saradnju bibliotekara. Nezaobilazna je  i saradnja bibliotekara i drugih grupa zainteresovanih za poslovanje biblioteke, koje ne čine samo neposredni korisnici bibliotečkih usluga,
Kurs ukazuje na neophodnost prilagođavanja biblioteka potrebama i navikama korisnika, osnivača, finansijera i zaposlenih, koja se manifestuje u velikoj meri primenom Veb 2.0 tehnologija u komunikaciji i saradnjom  po modelu Biblioteka 2.0 i Preduzeće 2.0, ali i doslednom primenom autorskog prava. Na ovaj način definisana nova paradigma saradnje predstavlja suštinsku meru promene bibliotečkog poslovanja.  
Vrhunski predavači iz različitih uglova osvetljavaju ovu temu : -   bibliotečko -  informaciono – pravno – praktično. Cilj seminara je priprema za primenu zakonske regulative, ali i etičkih principa u realnom oruženju. Seminar je po segmentima akreditovan sa:
 
.-          4 bodova (akreditacija NBS u delu - Autorsko pravo u bibliotečko-informacionoj delatnosti ) i
 
-          4 EURO boda ( Telehaz rendszer - ceo seminar kod TELEHAZ EDU SISTEM )
 
Boravak je na bazi 2 puna pansiona u ½ sobama, ostvaruje se u plenumu, na radionici i u 4 konsultantska tima. Svaki polaznik dobija radni materijal na USB mediju. U pratećem programu je besplatno korišćenje olimpijskih bazena, ali i razgovor o knjizi  "Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića" dr Tatjane Brzulović Stanisavljević  i večernje poselo u  etno selu koje je u neposrednoj blizini. Timovi biblioteka su limitirani na 2 ili 4 polaznika
.Cena punog aranžmana sa kotizacijom po osobi je za:
-  članove mreže BIBLIOTEKE NAŠEG OKRUŽENjA ...  14.900,00 din.
-  ostale.........................................................................................17.400,00 din.
   
 
Obaveštenja i prijave: 060 361 63 52 i 061 361 63 52 
 
Prijava je punovažna sa uplatom kotizacije na račun Internet kluba.
 
   
 
Internet sajt www.internet.edu.rs    elektronska  pošta- Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.