Produkcija

Izvori

 

 

Традицинално - иновативно

                                ЗАКЉУЧЦИ СА СКУПА БИБЛИОТЕКАРА ОДРЖАНОГ У ТЕСЛИЋУ

У оквиру професионализације библиотекарске струке разматране су теме у вези са развојем библиотекарства као струке и професије, дате су смернице за будући рад, указано је на мањкавости образовања и стручног усавршавања библиотекара. Развој библиотекарске струке посматран је у контексту нових технологија: умрежавања, дигитализације, интернета, мобилних апликација и сл. Дискутовало се и о актуелним темама као што је промјена законске регулативе у области библиотекарства и усвајање нових правилника.

Посебна пажња посвећена је неопходности реорганизације библиотека, израдинационалне  стратегије културена основу које би се израдила стратегија  развојабиблиотекарства, психосоцијалном аспекту процеса рада у библиотеци и рада са корисницима, савременом начину мјерења учинка у библиотечком пословању и неопходности промене парадигме од специфичног ка универзалном.

У оквиру тематског блога „Услуге за тинејџере  у дигиталном добу“ дати си примери добре праксе у вези са радом са тинејџеримау дигиталном добу. Презентације су садржавале и видео записе рада са тинејџерима и у школским и у народним библиотекама. Указано је на неопходност прилагођавања новим условима рада које диктирају савремене технологије. Посебно је назначен значај проактивног рада са корисницима и важност њиховог ангажовања у раду савремене библиотеке.

МАЛА ФОТО ГАЛЕРИЈА:

.   

Информације ПЛУС

Оцена успеха скупа предс. Друптва библиотекара РС     Библио - коло кореографија - ИФЛА - ОХАЈО 2016

        

Излагања и предавачи за семинар у Теслићу,
14 и 15. април 2016. године

1. Мирко Демић –НБ „Вук Караџић“ Крагујевац : „Тинејџери у библиотеци преко спорта и музике“
2. Драгослава Родаљевић, Бојана Маринчић, Душица Мурић – Народна библиотека Ужице: „У сусрет потребама корисника“
3. Александра Аџић, Соња Шуковић – НБ „Стеван Сремац“ Ниш: „Библиотеке у свету друштвених мрежа: значај присутности библиотека у виртуелном простору“
4. Огњенка Савановић, Соња Пржуљ, Невена Мећава –НУБ РС Бања Лука: „ Услуга за тинејџере у дигиталном добу“
5. Др Бојана М. Ласица – Филозофски факултет Пале: „Стање и перспективе развоја факултетских библиотека на Универзитету у Источном Сарајеву“
6. Јовица Кртинић – НБ „Милутин Бојић“ Београд: „Нискобуџетни дигитални подухват библиотеке „Милутин Бојић“ Београд“
7. Мр сц Нина Буњевац Салкић –Библиотека Маглај: „Услуга за тинејџере у дигиталном добу“
8. Александра Поповић – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд: „Млади као уредници Википедије“
9. Драгана Петрић – НБ „Вељко Петровић“ Бачка Паланка: „Тинејџери као корисници услуга завичајног одјељења“
10. Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић – ОШ „Душан Јерковић“ Ужице: „Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“
11. Горан Траиловић – Градска библиотека Панчево: IOS и АНДРОИД апликација Виртуелне библиотеке Панчево
12. Љубица Милекић –НУБ РС Бања Лука: „Професионализација и заштита библиотечке струке“
13. Јасмина Нинков – Библиотека града Београда: „ Иновативност и мјерење учинка и утицаја јавних библиотека“
14. Александра Вићентијевић – Библиотека града Београда: „Услуге за тинејџере у дигиталном добу“
15. Ивана Јаношевић –НБ „Влада Аксентијевић“ Обреновац: „ Шта се све може у библиотеци кад си тинејџер“
16. Мирко С. Марковић – Београд: „Wi Fi библиотечке услуге за тинејџере дигиталног доба“
17. Др Добрила Бегенишић –Народна библиотека Србије - Београд: „Библиотекар: од ризничара до менаџера“
18. Александра Улетиловић, Александра Стошић, Саша Леви – НУБ РС Бања Лука: „Тинејџери и библиотека данас“
19. Александра Аџић – НБ „Стеван Сремац“ Ниш: „Интернет читаонице као места сусретања традиционалне и модерне улоге библиотека – искуства Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш“
20. Наташа Филип – НБ „Доситеј Обрадовић“ Стара Пазова: „Друштвени статус библиотечких радника у Србији“
21. Јелена Бенић – Народна библиотека Србије - Београд: „Психолошки аспект професије библиотекара“
22. Зоран Кисић ,Бригита Петковић– НУБ РС Бања Лука: „Професионализација и заштита библиотечке струке“
23. Оријана Вуковић – НУБ РС Бања Лука: „Значај дигитализације завичајне збирке за локалне заједнице“
24. Мр Александра Чворовић, Весна Диздаревић – НУБ РС Бања Лука: „Библиотечке услуге за младе у ери дигиталних технологија“
25. Александра Рендић – НУБ РС Бања Лука: „COBISS 3/ Позајмица
26. Мр Мирела Шарић – НУБ РС Бања Лука: „Континуирано образовање библиотекара у БиХ: почетак и остатак“
27. Маја Врачар – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд: „Вредновање високошколских библиотека у Централној Србији“
28. Др Милена Максимовић – Филозофски факултет Пале: „Универзитетске библиотеке и захтјеви савременог образовања“
29. Mр Славица Гостимировић- Добој:“Професионализација библиотечке струке“
30. Ивана Ерић-Матична библиотека Источно Сарајево:“Кутак за тинејџере“
31. Мр Жељка Комленић – НУБ РС Бања Лука:“Аспекти развоја библиотечке струке и системска ограничења“