Produkcija

Izvori

 

 

U NBCG ODRŽAN „COBISS DAN”

 

„To svjedoči o odgovornom odnosu naše ustanove prema informacionim i razvojnim potrebama savremenog crnogorskog društva, a s druge strane o kontinuitetu izvrsne saradnje sa ranijim i sadašnjim rukovodstvom i osobljem IZUM-a”, kazala je Lompar. O sistemu COBISS.CG, trenutne brojke (stanje na dan 16. septembar 2022. godine) kažu ovako: broj članica je 47, zapisa u uzajamnoj bazi COBIB.CG ima 612.620, dok je broj zapisa u lokalnoj bazi CNBCT 308.596. Obuka za rad u sistemu COBISS u periodu 2007-2021. godine održano je 53, a pohađalo ih je 538 polaznika.
„Moram istaći da je COBISS postao nezaobilazna alatka za sve vrste istraživanja, da su naši korisnici i građani uglavnom upoznati sa njegovim prednostima i da jednostavno usvajaju načine pretraživanja, kao uostalom i sva nova informaciona znanja i vještine. I to je velika prednost u odnosu na sisteme tradicionalnih kataloga za koje im je u najvećem broju bila potrebna stručna pomoć bibliotečkih radnika. Bibliotekari, stoga, uz predane informacione stručnjake, treba da na najbolji način iskoriste priliku koju im je savremeno informaciono okruženje pružilo”, zaključila je Lompar.
Dr Aleš Bošnjak, direktor IZUM-a pozdravio je prisutne, pohvalio rad biblioteka u Crnoj Gori, a potom je u nekoliko navrata i odgovarao na pitanja crnogorskih bibliotekara. Događaju, koji je Biblioteka organizovala u saradnji sa IZUM-om iz Maribora, su prisustvovali bibliotekari iz većine biblioteka članica sistema COBISS.CG.