Produkcija

Izvori

 

 

Библиобус за Ниш

Захваљујући Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности у 2022. години, Министарство културе и информисања Републике Србије је одобрило 4.600.000,00 динара Народној библиотеци „Стеван Сремац” за реализацију пројекта „Ко то тамо чита”. Овај пројекат подразумева набавку библиобуса који би омогућио приступ библиотечкој грађи без дискриминације у погледу места становања, што је један од приоритета коме свака савремена библиотека тежи у свом раду. Наша мрежа уз бибиобусе у Пријпољу, Кладову, Крушевцу и Алексинцу добија принову и у Нишу.