Produkcija

Izvori

 

 

Награда за иновации на јавните библиотеки на ЕИФЛ

Наградата е отворена за сите јавни и библиотеки во заедницата во земјите во развој и економијата во транзиција кои воведуваат обуки за дигитални вештини на иновативни начини и кои на луѓето им го приближуваат интернетот.
Наградата вклучува 1.500 УСД и широк публицитет преку глобалните канали за комуникација и мрежите на ЕИФЛ.
Крајниот рок за поднесување на апликации е понеделник, 25 ноември 2019 година.
Апликациите ќе бидат прифатени на англиски, француски, руски и шпански јазик.
Целосните детали и критериумите и процедурите за апликација можете да ги најдете овде - http://bit.ly/2m3o9uH
ЕИФЛ (електронска информација за библиотеки) е меѓународна непрофитна организација со седиште во Европа со глобална мрежа на партнери. ЕИФЛ работи во соработка со библиотеки во повеќе од 50 земји во развој и транзиција во Африка, Азија, Европа и Латинска Америка. ЕИФЛ овозможува пристап до знаење за образование, учење, истражување и одржлив развој на заедницата. Преку Програмата за иновации во јавната библиотека (EIFL-PLIP) EIFL го поттикнува развојот на нови, технолошки услуги засновани на јавни библиотеки, кои ги подобруваат животите на луѓето.